มิสเตอร์พาวเวอร์

แบตเตอรี่แห้ง สำรองไฟ UPS


แบตเตอรี่แห้ง(VRLA/SLA Battery)
สำหรับ เครื่องสำรองไฟUPS , ตู้ไฟฉุกเฉิน , ตู้สาขาโทรศัพท์ PABX , กล่องไฟทางออกฉุกเฉิน , เครื่องมือแพทย์ , เครื่องมือวัด ฯลฯ

 

แสดง 1-12 จาก 22 รายการ