มิสเตอร์พาวเวอร์

เกี่ยวกับเรา

มิสเตอร์พาวเวอร์

มิสเตอร์พาวเวอร์ โดย บริษัท สยาม เอส.ที.จำกัด

จำหน่าย แบตเตอรี่แห้งประเภท SLA (Sealed Lead Acid) สำหรับ

- เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน (UPS)

-ป้ายทางออกฉุกเฉิน

-ตู้สาขาโทรศัพท์

-และอุกปรณ์สื่อสารอื่นๆ

ยี่ห้อ Poweroad (พาวเวอร์โรด), Panasonic (พานาโซนิค)

จำหน่าย แบตเตอรี่แห้งประเภท Sealed MF สำหรับ Big Bike, Jetski, ATV 

เวลาให้บริการ